Autor Lenka Knag

O autorovi

Svět se uspořádá podle…

Svět se uspořádá podle toho, jak rozumíme sami sobě (Manorama D Alvia) V časech zrychlené komunikace se valí ze všech stran samá moudra, přičemž Facebook už aby jeden považoval za studnici (či stoku) všemožných mouder, odrážejících a podporujících zejména nálady a postoje těch, jež je píší. Připomíná mi to scénu z komediálního filmu Sousedé, kdy...

Vyprávěj

Byl jednou jeden mladík, který vyrůstal spolu s pěti bratry v rodině, jež se neměla v oblibě s průbojnější větví rodiny. Dalo by se říci, že se celý tento rod neměl v oblibě mocnější členy, kteří oplývali asertivním chováním a uměli si vzít, co chtěli. Často jim ustupovali a po dobu dvanácti let se těchto...

Ono to tak vždycky je…

Ono to tak vždycky je… “Practice and all is coming” zní jedna z nejčastěji citovaných výroků  Pattabhi Joise, zakladatele Ashtanga jógy, a tuhle jsme s Luckou probíraly po FB messengeru, když Lucka jela vlakem z Prahy a já hledala v newyorském bytě u sobotního kafe fotku usměvavé paní v jarních barvách na web festivalu jógy. Pattabhi Joise...

Koncept „Satya“ a Autentičnost konání

Jóga nastává když se /po/zastaví pohyb na poli vědomí. Pak svědek a pozorovatel dlí ve své skutečné podobě neomezeného a skutečného, univerzálního “Já”, existuje s ním v absolutním souladu…. Takhle nějak začíná Patanjali Sūtru, jeden z nejvýznamnějších textů jógy, který snadno člověk mine na pultech knihkupectví. Nevoní dálavami tajemné Indie, titulce nevévodí usměvavá slečna v růžových...