Otevřené Lekce JIVAMUKTI YOGA 

Unikátní systém jógy, propojující západní a východní pojetí jógy, jehož pilíře tvoří ahimsa, bhakti, dhyana, nada a śastra. Lekce v plynulém proplouvání pozicemi ve stylu Vinyasy, která vás vtáhne dovnitř. Otevřené lekce v měsíci dubnu (pokud neporodím).

 • Místo a čas konání
  Studio Pranava Jóga Centrum, pondělky od 18.6. 2018 - 9.7. 2018 - od 18.30 hodin.
 • Cena lekce
  Jednorázové vstupné 154 Kč nebo permanentka.

Yoga Sutra: Úvod do Patandžaliho Jóga Súter I.

Tříhodinový teoreticko-praktický seminář věnovaný studiu dávného textu - učebnice jógy Mistra Patanjaliho, která položila základy a vnesla pořádek do jógy. Úvodní seminář pro všechny praktikující, začátečníky i pokročilé, kteří mají hluboký zájem poznat taje a hloubku učení jógy, seznámit se s jednotlivými jasnými definicemi termínů a koncepty, které nás každodenně potkávají (nejen) na lekcích jógy a které jsou pro nás často zmatečné.

 • Místo a termín konání
  Pátek 15.6. v 18.00 hodin v Pranava Jóga Centrum
 • Cena semináře
  Cena 540 Kč Kč.
 • Program a struktura dne
  Celodenní program od 9.00 do zhruba 19.30 s přestávkami zahrnuje teoretickou i praktickou část
 • Co získá absolvent po úspěšném ukončení kurzu
  Absolventi kurzu získávají osvědčení Instruktora Jógy, umožňující získání živnostenského oprávnění stejně jako zevrubné znalosti z jógy a jógové filozofie, psychologie, pedagogiky, anatomie a fyziologie.
 • Cena a termín přihlášek
  Cena kurzu je 19500 Kč. Přihlášky spolu s "motivační esejí" je možno podat nejpozději do 1.6.2018.

Instruktor Jógy : 15-denní intenzivní školení akreditované MŠMT

V termínu 3. - 19. srpna 2018 (pá - ne)

Obecná část zahrnuje povinné části jako anatomii, fyziologii, pedagogiku, psychologii, informace z právní oblasti a aspekty činnosti lektora jógy. Krom obecné části vás čeká komplexní a detailní výcvik asánové cvičební části, rozebírání jednotlivých pozic (názvy, technika provedení, účinky, pomůcky, asistence). Značná pozornost je věnována jak vlastním pohybovým schopnostem (každodenní lekce jógy), tak schopnosti sestavit plynulé lekce jógy, řazení pozic do sekvencí a stavba hodiny (odpolední praktika).

Součástí školení je velmi detailní seznámení a průnik do jógové filozofie a jógové praxe, každý den nás proto čekají meditace, mantry, detailní průřez stěžejními jógovými texty jako Yoga Sutra či seznámení s Bhagavad Gita, seznámení se sánskrtem a některými termíny, relaxace. Učit se budeme nejen relaxaci absolvovat, ale také samostatně umět vést relaxační a vedené meditační části, jóga nidry, pranajámická cvičení a další náležitosti procesu výuky jógy, jak je předávána tradičním způsobem.