Relaxace, Yoga Nidra a Regresní terapie

Ucelené školení a sebezkušenostní seminář, zaměřený na téma mocné jógové techniky Jóga Nidra (jógový spánek), vedených cílených relaxací s vizualizací, prvky regresní terapie, autogenního tréninku, psychosomatickým mapováním.

 • Místo a termín konání
  Pátek - Neděle 15. - 17. 11. 2019 v Pranava Jóga Centrum, Ostrava
 • Cena semináře
  Cena semináře 3200 Kč.
 • Program a struktura dne
  Celodenní program od 9.00 do zhruba 19.30 s přestávkami zahrnuje teoretickou i praktickou část
 • Co získá absolvent po úspěšném ukončení kurzu
  Absolventi kurzu získávají osvědčení Instruktora Jógy, umožňující získání živnostenského oprávnění stejně jako zevrubné znalosti z jógy a jógové filozofie, psychologie, pedagogiky, anatomie a fyziologie.
 • Cena a termín přihlášek
  Cena kurzu je 19500 Kč. Přihlášky spolu s "motivační esejí" je možno podat nejpozději do 1.6.2020.

Instruktor Jógy : 17-denní intenzivní školení akreditované MŠMT

Termín pro rok 2020 je 31.7. - 16.8.2020

Obecná část zahrnuje povinné části jako anatomii, fyziologii, pedagogiku, psychologii, informace z právní oblasti a aspekty činnosti lektora jógy. Krom obecné části vás čeká komplexní a detailní výcvik asánové cvičební části, rozebírání jednotlivých pozic (názvy, technika provedení, účinky, pomůcky, asistence). Značná pozornost je věnována jak vlastním pohybovým schopnostem (každodenní lekce jógy), tak schopnosti sestavit plynulé lekce jógy, řazení pozic do sekvencí a stavba hodiny (odpolední praktika).

Součástí školení je velmi detailní seznámení a průnik do jógové filozofie a jógové praxe, každý den nás proto čekají meditace, mantry, detailní průřez stěžejními jógovými texty jako Yoga Sutra či seznámení s Bhagavad Gita, seznámení se sánskrtem a některými termíny, relaxace. Učit se budeme nejen relaxaci absolvovat, ale také samostatně umět vést relaxační a vedené meditační části, jóga nidry, pranajámická cvičení a další náležitosti procesu výuky jógy, jak je předávána tradičním způsobem.